Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės paslaugos

Šioje vietoje pateikiame detalizuotą buhalterinės apskaitos paslaugų aprašymą. Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos pagal šalių pasirašytą apskaitos paslaugų teikimo sutartį. Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos ir apmokamos atskiru šalių susitarimu.

Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos :

· Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas;

· Kasos dokumentų registravimas;

· Kasos knygos pildymas;

· Avanso apyskaitų registravimas

· Banko dokumentų registravimas;

· Ilgalaikio turto apskaita

· Atsargų apskaita (suminė, atskiru susitarimu kiekinė);

· Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

· Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;

· Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI, bei SODRAi;

· Finansinių ataskaitų ruošimas VĮ “Registrų centras”;

· Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių, susijusių su Užsakovo veikla, klausimais.

Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos:

· Apskaitos bei finansinių ataskaitų taisymas už laikotarpį iki sutarties pasirašymo;

· Papildomų ataskaitų, pranešimų kitų dokumentų ruošimas;

· Personalo apskaitos vedimas;

· Mokesčių mokėjimas ir kitų atsiskaitymų per banką vykdymas;

· Papildomų konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių klausimais;