Darbuotojai

Direktorius
Artūras Razma
Mob.tel.: 8699 08644
Email: finansai@razmalita.lt

Vyr. buhalterė
Jurgita Razmienė
Mob.tel.: 8618 34400
Email: jurgita@razmalita.lt